Alle vi som har jobbet med sølvbasert fotografi har nok en eller annen gang irritert oss over de firkantede pikslene i det digitale bildet. Når vi forstørrer et analogt fotografi øker vi bare størrelsen på de flotte, ujevne runde kornene sølvbasert film gir oss. Ikke noe problem, i teorien kan vi blåse opp et analogt bilde til hvilken størrelse som helst. I den digitale hverdagen derimot er ikke livet like enkelt. Da Russel A. Kirsch fant opp pikselen i 1957 var det enkleste og mest logiske en kvadratisk piksel – sitat Kirsch selv:

“Squares
was the logical thing to do. Of course, the logical thing was not the
only possibility … but we used squares. It was something very foolish
that everyone in the world has been suffering from ever since»


Kvadratiske piksler, utsnitt av et digitalt fotografi…

VS. Runde korn, utsnitt fra innskanning av søvbasert kopi (vel helt reelt består jo dette bildet av firkanta piksler og er langt mindre dradd opp enn det «digitale», men det er bare for å illustrere poenget)

Så i dag i året 2011, må vi slite med noens enkle vei ut av et problem i 1957.