Jeg har verdens beste jobb. Jeg kan kose meg med noe som tidvis har vært en hobby og tidvis en jobb sammen med fantastiske unge mennesker. Jammen er det deilig å være lærer.

Tirsdag denne uka var det tid for at mine kjære elever på VG2 fotofordypning skulle få bryne seg på det analoge fotografiets gleder (og utfordringer). Første delen av dagen skulle de fotografere med 135 film.
Her tester Amalie den gamle Kiev 4´en min. Helmekanisk russisk målsøker. Noe annerledes enn de morderne datamaskinene de fotografere med til daglig.

Neste stopp var fremkalling av 135 filmene. Alle elevene hadde prøvd seg på opprulling med en demorull, men da det var på tide å rulle opp i mørket gjorde jeg det. Men fremkallingen og blanding av fremkalle fikk de gjøre det selv.
Her blandes det rodinal.
Gleden ved å se sine første negativer ferdig.

Deretter var det på tide å ta med seg den gode gamle Linhof Color´en ut i felten. Storformat er ikke helt det samme som dagens point and shoot.
Fokusere under en mørk duk. Måle lys og stille lukker og blender. Inn med filmkasett og ut med darksliden.
Deretter er det endelig klart til å trykke på utløseren. Så er det viktig å sette darksliden riktig vei for deretter å gå videre.

Nedenfor følger noen av bildene elevene tok denne dagen:
Foto: Julie Levang
Foto: Adriana Sandbekkbråten
Foto: Cecilie Anderssen.