Mitt nyeste leketøy er en diger klump av ett mellomformatkamera ved navn Mamiya RB67 ProS. Jeg sier leketøy fordi for meg er det å jobbe med analoge kameraer min egen lille form for meditasjon og morro. Litt mer utfordrende enn digitalt og ikke nødvendigvis bedre, bare litt annerledes. Mamiyaen og lignende kameraer som før kostet det samme som en liten bil får man slengt etter seg for nesten en slikk og ingenting – med mindre det står Hasselblad eller Leica på kameraet da. Derfor er det gøy å kunne gå på shopping og finne slike ting billig. Funker gjør det også.
Bildet her er tatt med en 127mm som blir en litt lang normalbrennvidde på 6x7cm formatet. Snikfotografert med ett kamera som sier ka-dunk når det utløses og veier nærmer tre kilo uten prismesøkeren jeg har på min versjon. Samt at det måler nesten 22 cm langt, er 10,4 cm bredt og har en høyde på nesten 15 cm. Med søkeren er det vel nesten høyere enn langt. Altså ikke nødvendigvis ett snapshotkamera man prøver å skjule.