Jula er over og i det vi går inn i det andre tiåret på 2000-tallet opplever vi sprengkulde, og med sprengkulda går gammelt jernbanemateriell i stå. Lange ventetider og store forsinkelser fører til irriterte reisende, og ikke minst de 1000-vis av oss i Oslo-området som bruker toget daglig til å fra jobb. Den siste uka har jeg tilbragt omlag 4 timer på Oslo S i påvente av at togene skal gå.

Bildet er tatt på Lillestrøm stasjon onsdag 6. januar 2010. Temperatur -20 grader celsius og forsinkelse ca. 20 minutter.