… og da bør vel også hyllesten gå til de som virkelig fortjener det. Hadde det ikke vært for pionerer som Nicéphore Niépce, William Henry Fox Talbot og Louis Jacques Mandé Daguerre hadde denne siden ikke eksistert. Hvem er så disse karene (ja det er mannenavn) spør du? Vel alle tre er blant fotografiets fedre. Niépce lagde det første latente bildet i 1827 og Daguerre regnes som faderen til fotografiet.

Fotografiet vil ha sin 170 års dag i august 2009, men historien bak dette tallet vil jeg komme med en annen gang.

Dagens bilde er noen år gammelt og er tatt ved Atlanterhavsveien på Mørekysten: