Sakte men sikkert ønsker jeg å presentere det utstyret jeg til enhver tid bruker. Alt ligger selvfølgelig ikke i bagen min på engang. Utstyr har egentlig veldig lite å si for resultatet rent fotografisk, men utstyret er selvfølgelig nødvendig for å ta bilder. Godt utstyr lager ikke gode bilder, det er det fotografen som gjør. Likevel godt verktøy gjør fotografens jobb enklere.